Skupiny psychedelické integrace

Zkušenost rozšířených stavů vědomí způsobená psychedelickou/enteogenickou substancí může být velmi náročný proces. Naším záměrem je otevřít a poskytnout prostor pro sdílení a zpracování svého prožitku.

Ve spolupráci s Beyond psychedelics pořádáme v Praze, v Brně a brzy i v dalších městech skupiny psychedelické integrace

Pro koho jsou skupiny vhodné?

Pravidelná skupinová setkání jsou určena širokému spektru zájemců o integraci své psychedelické zkušenosti, získané v jakémkoliv kontextu. Je možné přijít jen jednou nebo opakovaně.

Průběh setkání:

Setkání jsou strukturovány dle zájmu a potřeb skupiny.

Setkání zahrnují:

bezpečný prostor pro sdílení

skupinové aktivity

nabídku teoretického rámce

interakce v komunitě podobně naladěných lidí

Přihlašování a bližší informace : Beyond psychedelics - skupiny psychedelické integrace