Pomoc s obtížnou psychedelickou zkušeností

Nabízená pomoc může mít různé úrovně:

*Integrace zkušenosti: Někdy pomůže vyjasnění postoje k symptomům a jeho změna: Tyto negativní zkušenosti, které mohou být zpracovávány jako neúspěch, jsou v rámci terapeutické intervence postupně zpřístupněny jako příležitost a použity k zpracování osobní historie, ke které by klient pravděpodobně nenašel jiným způsobem cestu. Následně se může rozvinout hlubší terapeutická práce.

*Nabídka pomoci – integrace v jiné variantě spočívá v pomoci správně odhadnout, co se v sezení stalo tak, že to vyvolalo zkušenost tzv. “bad tripu”, tj negativní zkušenost. Nabídka vychází ze symptomů, které mají obvykle podobu flasbacků. Jindy může být PSD spouštěčem psychospirituální krize viz. http://www.diabasis.cz/psychospiritualni-krize/co-je-psychospiritualni-krize Může rovněž dojít k projevení neřešených problémů z dětství nebo traumatických zkušeností, na které nemusí být k dispozici vědomé vzpomínky.

*Pomoc se snížením intenzity symptomů je založena na teoretickém vysvětlení bad tripu a flashbacků a terapeutické strategie aktualizace a znovu navození rozšířeného stavu vědomí, tentokrát v bezpečných podmínkách, např. holotropního dýchání viz. www.holotropnidychani.cz. Zdůrazněn a vysvětlen je také podíl zaměřené práce s tělem jako součásti práce se symptomy.