Psychedelika

Psychedelika (PSD): látky, které pomáhají lidské psychice, aby se mohla projevit (složenina slov psyché - duše a delein - zjevovat; in. „Mind manifesting“ 1957). Jiný pojem, který vystihuje to, co v porozumění těmto látkám máme na mysli, je „psycho-integrativní substance“.

Tyto látky patřily již od pravěku k vývoji lidstva, přispívaly k formování jeho vědomí i spirituality. Již člověk ve sběračském období evoluce objevoval psychedelické účinky některých rostlin a integroval je do své kosmologie. Jejich přísně ritualizované užívání bylo (a někde stále je) jedním ze způsobů, jak probudit ve vědomí určité duchovní kvality. Jeden z příkladů z historie: Součástí Eleusinských mystérií (in Hofmann, A., 1995) ve starověkém Řecku bylo požívání psychedelické látky. V takovémto kontextu neměly tyto látky destruktivní účinek. Naopak, podporovaly integritu společenství: Z pohledu obecných informací a současných zkušeností je použití těchto látek vždy nutné vidět v kontextu, v němž se jejich užití děje - tomu říkáme set a setting. Záleží tedy na přípravě PSD zkušenosti na straně toho, kdo do ní vstupuje (tzv. set) a na okolnostech- prostředí, ve kterém zkušenost bude probíhat nebo proběhla (tzv. setting).