Pro blízké osob v psychospirituální krizi

Sdílet život s člověkem, který prochází psychospirituální krizí je často náročné pro všechny zúčastněné. Osoba samotná i její nejbližší věnují hodně energie i času přizpůsobení se změnám, které krize přináší do jejich života, často jsou konfrontováni s vlastními emocemi a omezeními. Vztahy, které se zdály být stabilní, jsou ohrožovány náhlými změnami zájmů a chování osoby v psychospirituální krizi, které si často žádají nevítané přízpůsobování ze strany přátel a rodiny.

Jak se může psychospirituální krize u vašeho blízkého projevovat?

Jak se můžete cítit, pokud jste přátele a příbuzní osoby v psychospirituální krizi

Jak můžete pomoci, pokud jste přátele a příbuzní osoby v psychospirituální krizi

Co můžete udělat sami pro sebe, pokud jste přátele a příbuzní osoby v psychospirituální krizi

Zdroj: Grof, Stanislav; Grof, Christina: Nesnadné hledání vlastního já. Praha, Chvojkovo nakladatelství 1999, ISBN 80-86183-10-6